NARZĘDZIA DLA PROFESJONALISTÓW

Mitutoyo

Japońskie znaczenie słowa Mitutoyo można przetłumaczyć jako „spełnienie trzech elementów“ oznaczających serdeczność wobec ludzi, szczerość i pokorę – cechy charakteru, które wysoko cenił Yehan Numata założyciel firmy.

Pojęcia te zajmowały centralne miejsce w myśli Yehan Numata – syna szanowanego japońskiego kapłana. Do tego doszły aspekty myśli zachodniej, które wniósł dzięki pobytowi na studiach ekonomii na renomowanym Uniwersytecie w USA.

Według Yehan Numata człowiek powinien objawiać trzy ważne przymioty: mądrość, dobroć i siłę. Mądrość to zdolność potrzebna do dokładnego obserwowania, dobroć do wyrażania współczucia i czynienia dobra innym oraz siłę do wypełniania postawionych zadań. Te trzy wytyczne stały się treścią filozofii jego firmy i oznaczają chęć wprowadzenia innowacji, partnerstwo i otwartość na przyszłość.

Mitutoyo posiada w swojej ofercie ponad 5.000 produktów. To jest najbogatsza oferta przyrządów pomiarowych, co daje pozycję najbardziej znaczącego dostawcy na rynku międzynarodowym. Produkcja, sprzedaż i konstrukcja rozciąga się przez ponad 100 krajów na świecie. Punktem wyjścia wszelkich działań Mitutoyo jest centrala w Kawasaki w Japonii. W samej Japonii Mitutoyo posiada oprócz centrali i jej filii ponad 10 zakładów produkcyjnych, 2 biura konstrukcyjne, 2 instytuty metrologiczne, 5 laboratoriów wzorcujących oraz 7 punktów serwisowania i M3 Solution- Center. Obecnie grupę Mitutoyo znajdziemy w blisko 40 krajach na świecie, z ponad 80 filiami i krajowymi sieciami sprzedaży, 65 M3-Solution- Center, 17 zakładami produkcyjnymi, 6 biurami konstrukcyjnymi, 12 instytutami metrologicznymi oraz 20 laboratoriami wzorcującymi. Do tego dochodzą przedstawicielstwa Mitutoyo w ok. 60 państwach. Nasi klienci mogą znaleźć Logo Mitutoyo na wszystkich ważnych rynkach świata. Dla tak renomowanej firmy oznacza to, że: zapewnia serwis na całym świecie, udziela bezpośredniego wsparcia u klienta oraz bezgranicznie angażuje swoje zaplecze pomiarowe. W ten sposób daje ono gwarancję naszym użytkownikom na utrzymanie ciągłości systemu pomiarowego w filiach międzynarodowych oraz u ich zagranicznych partnerów lub dostawców.

Telefon kontaktowy
Zapytanie ofertowe
zapytaj
Imię:
Adres mail:
Treść zapytania:
Wyślij