NARZĘDZIA DLA PROFESJONALISTÓW

Pafana

Naczelną zasadą w działalności naszego przedsiębiorstwa jest Jakość. Pragniemy rozpoznać oczekiwania naszych Klientów oraz spełniać je w najwyższym stopniu dowodząc, że jesteśmy jak najbardziej wiarygodnym partnerem. Definiujemy wizję, misję i wspomagające strategie oraz plany taktyczne. Posiadamy pod kontrolą wszystkie zachodzące w przedsiębiorstwie procesy, co ma bezpośredni wpływ na sposób obsługi i niezawodność dostarczanych wyrobów.

Jakość nie jest obietnicą - jest decydującym czynnikiem powodzenia przedsiębiorstwa i zadowolenia Klientów. Nadrzędnym naszym CELEM jest:

 • Utrzymanie i poszerzenie udziału na rynku polskim
 • Zwiększanie udziałów na wyznaczonych strategicznie rynkach zagranicznych
 • Dążenie do osiągnięcia przewagi nad konkurencją poprzez dostosowanie się do zmieniających się warunków i wymagań Klientów i rynku
 • Konsekwentna realizacja strategii zdobycia satysfakcji Klienta
 • Pozyskanie i utrzymanie wśród Klientów zaufania do produktów PFN PAFANY S.A.
 • Kulturalna i rzetelna obsługa Klienta w celu jego pełnego zadowolenia
 • Stałe dążenie do doskonalenia obsługi Klienta. Dbanie o jakość sprzedawanych wyrobów, towarów i usług
 • Ocenianie stopnia satysfakcji Klienta
 • Innowacyjność nowych produktów, ciągłe doskonalenie już znanych rozwiązań w wyniku prowadzonych prac badawczo - rozwojowych i wdrożeniowych
 • Doskonalenie systemu zarządzania jakością poprzez wdrażanie TQM
 • Gwarancje terminowej realizacji zleconych zadań
 • Osiąganie i utrzymanie podanej jakości przy optymalnych kosztach
 • Usprawnianie przepływu informacji poprzez organizowanie zespołów problemowych
 • Wspomaganie naszych działań współpracą z ośrodkami naukowo badawczymi i systematycznym szkoleniem pracowników
 • Systematyczne podnoszenie kwalifikacji personelu
 • Zapewnianie pracownikom stabilizacji

Naszym atutem jest jakość, nowoczesność i rozsądne ceny. Określamy jednoznacznie i stanowczo zadania jakościowe i wypełniamy je, stawiając równie wysokie wymagania swoim Dostawcom, kierując się dobrem Klienta.

Realizacja naszej naczelnej zasady, jaką jest jakość to: Kształtowanie przekonań, że jakość tworzy się na każdym stanowisku pracy i każdy pracownik jest za nią odpowiedzialny -“Następny w procesie jest twoim Klientem”

Telefon kontaktowy
Zapytanie ofertowe
zapytaj
Imię:
Adres mail:
Treść zapytania:
Wyślij